Meşalenin Özellikleri Nedir? Meşale Kullanım Alanları

Meşalenin özellikleri ve meşale hakkında bilgiler bu yazımızda yer alacaktır. Meşale insanlığın ilk var olduğu dönemlerde aydınlatma amacıyla kullanılan bir alettir. Ateşin bulunmasıyla birlikte insanlar evlerini ve yaşadıkları bölgeleri aydınlatmak amacıyla meşaleleri icat etmiş ve uzun dönemler boyunca kullanmıştır.

Meşalenin bulunmasının tam tarihi belli olmasa da meşale Milattan Önce (M.Ö) 1300 yılında bulunmuştur. Ateş bulunmadan önce insanlar güneşi aydınlatma yönünü kullanıyorlardı ancak çok da yeterli olmuyordu.

Meşale Nedir?

Aydınlatmanın en erken ve en ilkel yollarından biri meşaleydi.

Tarih öncesi çağlarda insanlar ateşi bulduktan sonra etleri ateşle pişiriyorlardı. Etleri pişirirken et yağlarının yandığı gördüler. Gördüklerini hemen uygulamaya koyuldular ve odun parçalarına et yağlarını sürdüler böylelikle yanan et yağları ısı ve aydınlatma imkanı verdi. Eski çağlarda kapalı alanlarda sıkça kullanıldı.

Meşale, bir ucuna bez sarılmış, yanıcı bir sıvıya batırılmış ve yakılmış çubuk benzeri bir tahta parçasıdır. Bu sıvı kükürt ve kireç karışımı ise, suya konursa o meşale kolay sönmez.

Meşalenin Özellikleri

 • Aydınlatma olarak kullanılır.
 • Ateşin bulunmasıyla kullanılan ilk aletlerden biridir.
 • Meşale insanlar tarafından yapıldığı için yapaydır.
 • Elektriğin olmadığı dönemlerde meşale insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyordu.
 • Meşale hem ısı hem de ışık olarak kullanılmıştır.
 • Taşınabilir olduğu için pratik bir kullanıma sahiptir.
 • Kimler tarafından bulunduğu belli değildir.
 • Törenlerde ve etkinliklerde kullanılmıştır.

Meşale Ne İçin Kullanılmıştır?

Meşaleler genellikle ışık ve ısı yaymak amacıyla kullanılmıştır. Meşaleler genellikle kaleler içerisine yerleştirilmiş ve iç mekanlarda kullanılmıştır. Ayrıca meşale geçit törenlerinde kullanıldı.

Meşale, umut, yaşam ve aydınlanma sembolü olarak kullanıldı.

Zamanla meşalelerin yerini petrol, gaz ve elektrik lambaları aldı. Yine de, bugüne kadar çeşitli biçimlerde varlığını sürdürdüler.

Meşalenin daha dikkate değer kullanımlarından biri, Olimpiyat Alevini yakmak için kullanılan Olimpiyat Meşalesidir. 1936’da,düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları başkanı Carl Diem, meşale rölesini tanıttı. çünkü antik Yunanistan’da, Olympia’daki Antik Olimpiyat Oyunları boyunca Hera’nın tapınağında alevlerin yanması ve anılması diye bir gelenek vardı.

Meşale Sonrası Neler Kullanıldı?

 • Güneş
 • Meşale/ateş
 • Kandil
 • Mum
 •  Gaz (yağ) lambası
 • Ampul
 • Floresan Ampul
 • Led ampul

4.sınıf öğrenciler meşale özellikleri konusundan yararlanabilirler.

İskan Politikası Nedir? İskan Politikasının Yararları Nelerdir?

Osmanlı Devleti 600 yıl hüküm sürmüş büyük bir devletti. Her padişah sürekli yeni yerler fethediyordu ve ülkenin toprakları hızla genişliyordu ve insanlara yönelik yeni politikalar geliştirilmeye çalışılıyordu. Bu politikalardan biri de iskan politikasıydı. İskan politikası amaçları, sonuçları, uzun bir şekilde bu konuda yer alacaktır.

İskan Politikası Nedir?

Öncelikle iskan kelimesi insanların hayatlarını devam ettirmesi için bölgeye yerleşmelerine verilen isimdir. İskan politikası kelimesinin anlamı da bu yerleşmelerin devletin politika haline getirmesidir. Osmanlı Devleti iskan politikası uygulamaya başlayınca önem kazanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin toprakları genişleyince iskan politikası uygulamaya başlamıştır. İskan politikasının amacı bölgede kalıcı olmayı sağlamaktı.

Osmanlı Devleti İskan Politikası

Osmanlı Devleti sürekli topraklar fethettiği için yeni yerlerin hakimiyeti de zorlaşıyor farklı devletlerin kontrol etmek pek de kolay olmuyordu. Bundan dolayı Osmanlı fethettiği yerlerde hem kalıcılığını artırmak hem de yönetimi kolaylaştırmak için fethedilen yerlere Türkleri yerleştiriyordu. Amaç o bölgenin Türkleşmesini sağlamaktı.

İskan politikasıyla, fethedilen yerlerde devlete düşman ya da birbirine düşman topluluklarda sürgün edilmiştir. Genellikle bu kişiler Osmanlının sürgün yeri olan Kıbrıs’a gönderilmekteydi.

İskan politikasında göçebe yaşayan toplulukların iskanı sağlanırdı. Göçebe yaşayan topluluk göç edince hem devletin birliği sağlanıyordu hemde göç eden aile bir düzene girip maddi durumu iyi oluyordu.

Osmanlı Devleti dağılma döneminde iskan politikası yüzünden zor duruma düşmüştür. Kaybettiği topraklarda iskan politikasıyla yerleştirilen topluluklar Osmanlı topraklarına dönünce, Osmanlı sosyal ve ekonomik yönden zor duruma düşmüştür. Topluluklar arasında maddi imkansızlıklar ve zorbalıklarda artmıştır.

Osmanlı Devleti özellikle Türkmen aşiretlerini iskan politikasında kullanıyordu. Türkmen aşiretleri hem güvenliği sağlıyordu hemde devlete bağlıydı. İskan eden Türkmenlerden bulundukları bölgede veri alınmıyordu ve geri dönmelerine izin verilmiyordu.

İskan Politikasının Amaçları

İskan politikasının amaçları oldukça fazladır ve bu amaçları madde şeklinde yazalım.

 • Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak.
 • Fethedilen yerlerde kalıcılığı sağlamak.
 • Yeni topraklarda devlete karşı gelenlerin önüne geçmek.
 • Fethedilen yerlerin askeri ve sosyal düzenini sağlamak.
 • Göçebe ailelerin maddi durumlarını düzeltmek.
 • Fetih hareketlerinin devamlılığını sağlamak.
 • Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmek.

İskan Politikasının Yararları

İskan politikasının yararları da oldukça fazladır. Bu yararları madde şeklinde yazalım:

 • İskan politikası Orhan Bey tarafından uygulamaya koyulmuştur.
 • Doğu tarafından gelen Türkmen göçlerin önüne geçilmiş ve toplu göçler önlenmiş ve Türkmenler Balkanlara yerleştirilmiştir.
 • Türkmenler toprak sahibi olmuş ve gelenek görenekleri Balkanlara yaymıştır.
 • İskan politikası ile fethedilen yerlerde kalıcılık sağlanmış ve devamlılık sağlanmıştır.
 • Anadolu’da asayiş ve nizam rahat uygulanmaya başlamıştır.
 • Ekonomi ve tarım konusunda faydalar sağlanmıştır.

İskan Politikasının Sonuçları

İskan politikasının sonuçları Osmanlı Devleti’ne yarar sağlamıştır. İskan politikasının zararları da olmuştur. Bir bütün haline yazalım.

 • Fethedilen balkanlarda Türk-İslam kültürü yayılmıştır.
 • Rumeli bölgesinde Türk nüfusu artmıştır.
 • Fethedilen bölgelerin savunulmaları kolay olmuştur.
 • Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçmiş ve toprak sahibi olmuştur.
 • Balkanlarda Türk-İslam eserleri ortaya çıkmıştır.
 • Anadolu’da yaşayan konar-göçerler toprak sahibi olmuştur.
 • Kan davalı ve anlaşamayan aileler göçe tabii tutulmuş ve devletin huzuru sağlanmıştır.

İskan politikasının zararları: Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye başladığı dönemde o bölgelerde yaşayan insanlar bölgede azınlık durumuna düşmüşlerdir ve çok zorluk yaşamıştır. İskan edilen topluluklar Osmanlı topraklarına geri dönmüşlerdir. Zorbalıklar ve maddi imkansızlıklar artmıştır.

Dalin Resim Yarışması Başvuru Şartları, Katılım

Her yıl çok sayıda çocuğun katıldığı resim yarışmasında çok sayıda ödül dağıtılıyor. Dalin Türkiye yarışmayı Dalin Türkiye İnstagram hesabından duyuruyor ve sonuçları da buradan açıklıyor.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Dalin Resim Yarışmasına 21 resim katılmış ve jüri bu resimlerden en iyisini seçmeye çalışmıştır. Jürilerin özel incelemeleri sonucunda yarışmayı 300 küçük ressam kazandı ve ödül olarak da tablet kazandılar. Her yıl düzenli olarak düzenlenen resim yarışmasına yine binlerce çocuk katılacak gibi görünüyor. Dalin markası her yıl ödül sayısını artırıyor ve yüzlerce ödül veriyor.

Dalin Resim Yarışması 2023

Dalin Resim Yarışması 1 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sona erecek. Yarışmaya katılımın yüksek olmasından dolayı ödül sayısı da her yıl artmaktadır. Yarışma kapsamında seçilen ilk 300 resim sahibine tablet hediye edilirken, ikinci 300 resim sahibine boya kalemi ve Dalin boyama kitabı verilmiştir. 2022 yılında yapılan Dalin Resim Yarışmasında değerlendirme jürisi Şevval Sam ve Eda Ece olurken, diğer jüriler ise alanında profesyonel sanatçı olan Marcus Graf, Beyza Boynudelik ve Seydi Murat Koç yer aldı. İlk 10’a giren minik ressamlar sanat bursu kazandı.

“Hayalindeki Oyun Parkını Çiz” konulu resim yarışmasına binlerce çocuk katıldı. 2023 yılında yapılacak resim yarışmasına sizde katılmayı unutmayın.

Dalin Resim Yarışması 2023 Ne Zaman?

Dalin resim yarışması 2023 yılında tekrar yapılacak başvuru tarihi 1 Mart 2023 tarihinde başlayacak ve yarışma 23 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihler arasında çocuklar resimlerini İnstagram hesaplarından paylaşıp yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken bazı adımlar vardır. Bu şartları yapmazsanız başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Dalin Resim Yarışması Başvuru Şartları

 • Yarışmaya katıldığınız resmin anlaşılabilir ve yeterli bir görünüme sahip olması gerekiyor.
 • Yarışmaya 3-6 yaş ve 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilir.
 • Yarışmaya katılmak için yapmış olduğunuz resmi profilinizde #dalinresimyarismasi etiketiyle paylaşmanız gerekiyor. Ayrıca @dalinturkiye hesabı da etiketlenmesi de gerekir.
 • Resmin paylaşıldığı profil hesabı herkese açık olmak zorundadır ve @dalinturkiye hesabının takip edilmesi gerekiyor.

Dalin Resim Yarışması Ödülleri

Dalin Resim yarışmasında birbirinden özle ödüller sizleri bekliyor. İşte ödüller;

 • İlk 5 kişiye özel Dalin resim bursu
 • İlk 300 kişiye Samsung Tablet + Boyama Kitabı
 • İkinci 300’e giren kişiye Keçeli Kalem + Boyama Kitabı
 • İlk 5000 kişiye Trendyol Çeki

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Peygamber Nedir?

Allah tarafından görevlendirilen ve Allah’ın elçileri olan özel insanlardır. Ancak peygamberlerde insanlardır ve insanlar gibi yemek yerler, su içerler, uyurlar, ticaret yaparlar, evlenirler ve çocuk sahibi olur ve sonrada ölürler. Arapça’da peygamber kelimesinin karşılığı Risalet, Nübüvvet, Resul, Nebi kelimeleridir. Peygamberler Allah tarafından gönderilen vahiyler aracılığıyla Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmakla görevli kimselerdir. Allah peygamberleri görevlendirirken onlara bazı özellikler vermiştir. İşte peygamberlerin özellikleri 

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Peygamberler insanlara rehber olan kişidir ve Allah tarafından seçilmektedir.
 • Peygamberlerde tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, uyurlar ve evlenip çocuk sahibi olurlar.
 • Peygamberler Allah’ın elçileridir.
 • Peygamberler asla yalan söylememiş ve hayatlarında dürüst yaşamışlardır.
 • Peygamberler konuşurken, alışveriş yaparken, komşulukta, arkadaşlık ve dostluk kurarken doğruluktan ayrılmamıştır.
 • Peygamberler güvenilir kişilerdir, kendilerine verilen emanetlere asla ihanet etmezler.  (Örneğin Peygamberimiz Hz. Muhammed toplumda en güvenilir kişi olduğu için el-Emin lakabı verilmiştir. Bu kelimenin anlamı da ”güvenilir” şeklindedir.
 •  Peygamberler üstün zekalı ve çabuk kavrayan kişilerdi.
 • Peygamberler temiz bir yaratılışa sahiptirler. Gizli ve açık her türlü günahlardan uzak dururlardı.
 • Peygamberler asla Allah’a ortak koşma(şirk), hırsızlık, içki, kumar, zina gibi günahları işlemez ve uzak dururlardı.
 • Peygamberlerin tebliğ özellikleri de vardır. Yani Allah’tan gelen vahiyleri insanlara eksiksiz tam olarak aktarmışlardır. Allah’ın dinini insanlara anlatırken ayna gibi olmuşlar, hiç değiştirmeden olduğu gibi dini insanlara anlatmışlardır.

Peygamberlerin Özellikleri Kavramlar

Peygamberlerin özellikleri içerisinde bazı kavramlar bulunmaktadır. O kavramların ne olduğunu öğrenelim.

 • Sıdk: Doğru olmak ve doğruluktan ayrılmamak anlamlarına gelmektedir. Peygamberler hayatları boyunca tek yalan bile söylememişlerdir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran kişiler yalan söylemesi düşünülemez. Peygamberler yalan söylemiş olsalardı, insanlar tarafından örnek alınmazlardı ve sevilmezlerdi.
 • Emanet: Peygamberler emanet konusunda çok hassas insanlardı. Kendilerine emanet edilenleri korurlardı ve insanlar tarafından bu davranışları örnek alınırdı. Peygamberler toplumun en güvenilir kişileriydi.
 • Fetanet: Peygamberler çok zeki ve çabuk kavrayan kişilerdi. Anlayış güçleri oldukça iyiydi.
 • İsmet: Peygamberler yapı gereği temiz yaratılışa sahiptiler. Her türlü günahlardan uzak durmuşlardır. Bütün peygamberlerde manevi temizlik vardı ve bu davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.
 • Tebliğ: Peygamberler Allah’ın elçisi oldukları için vahiylerden aldıkları tebliğleri insanlara anında ulaştırırlardı. Kendilerine inen vahiyleri değiştirmeden, eksiksiz bir biçimde insanlara ulaştırırlardı.
 • Adalet: Peygamberler adaletli kimselerdi. Hiçbir zaman zulm ve haksızlık yapmadılar. Herkese karşı eşit bir şekilde yaklaştılar.
 • Emnül-azi: Peygamberlere verilen sıfatlardan biridir. Peygamberler görevlerinden çıkarılmazlar ve Peygamberlik sıfatları dünyada ve ahirette hep aynı kalır. Bu Allah’ın onlara karşı ihsanıdır.

Bazı Peygamberin Özellikleri

Bazı peygamberler özellikleri ile ön plana çıkmışlardır. Gelin o peygamberlerin özelliklerini öğrenelim.

Hz Adem | peygamberlerin özellikleri

Meleklerin secdeye mecbur kılındığı peygamberdir. İlk insan ve ilk peygamberdir. Hz Adem’e eş olsun diye Havva yaratılmıştır. Kendisine 10 sayfa verilmiştir.

Hz İdris:

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. 2 defa adı geçmektedir. Astronomi ve matematikle uğraşan ilk peygamberdir. 30 sayfalık kitap indirilmiştir.

Hz Nuh

Kura’an’da adı geçen peygamberlerden biridir ve 43 kere adı geçmektedir. Kuran-ı Kerim’in 71. suresi onun adını taşımaktadır. Nuh tufanını başlatan peygamberdir. Karısı ve çocuklarından birisi iman etmemiştir.

Hz Hud: Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Kur’anda adı 10 kere geçmektedir. Ayrıca Kur’anın 11. suresi onun adını taşını taşıyor. İrem adlı şehirde yaşarken kavimleri yüksek binalar yapma yarışına girmiştir.

Hz Salih: Peygamberin adı Kur’an-ı Kerim’de 8 defa geçmektedir. Semud kavmine gönderilmiştir. Gönderildiği kavim dağları ve yüksek kayaları oyarak görkemli evler inşa etmişlerdir. Bu kavme gönderilen deve kavim tarafından öldürülmüştür.

Hz İbrahim:

Bu peygamberin adı Kur’anı Kerim’de 69 kez geçmektedir. Ayrıca Kur’anın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Kabeyi yapan peygamberdir ve Kabeyi oğlu Hz İsmail ile birlikte inşa etmişlerdir. Kendisine 10 sayfa verilmiş ve kurban kesilmesini bu peygamberden öğrendik. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış ve Allah’ın korumasıyla ateş onu yakmamıştır.

Hz. Lüt:

Kuran’ı Kerim’de adı 27 kez geçmektedir ve Hz. İbrahim’e iman eden ilk insandır ve onunla beraber hicret etmiştir.

Hz. İsmail | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. İsmail’in adı Kuranı Kerim’de adı 12 kez geçmektedir. Çobanlık mesleğini yapmış ve babası Hz. İbrahim’le bilikte Kabeyi inşa etmiştir. Hac ibadetiyle ilgili bilgiler ve kurban kesmeyi bu peygamberden öğrendik. Ayrıca Hz. Muhammed’in soyundan gelmektedir.

Hz İsak:

Kuranı Kerim’de adı 15 kez geçmektedir. Ayrıca Hz. İbrahim’in oğludur.

Hz. Yakup:

Kuranı Kerim’de adı 16 kez geçmektedir ve Hz. İbrahim’in torunudur. Bu peygamber evlatlarıyla imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un acısıyla gözleri görmez olmuş sonrasında oğluna kavuşunca gözleri açılmıştır. Filistin bölgesinde peygamberlik yapmış ve sonrasında Mısır’a gitmiştir.

Hz. Yusuf:

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Yusuf’un adı Kuranı Kerim’de adı 27 kez geçmektedir. Ayrıca Kuran’ın 12. suresi bu peygamberin adını taşımaktadır. Yakup peygamberin en sevdiği oğlundan biridir. Kardeşleri Hz. Yusuf’u çok kıskanmış ve kuyuya atmışlardır. Hz. Yusuf rüyaları yorumlayabiliyordu. Kendisine verilen bilgi ve yetenekleriyle Mısır ülkesine yönetici olmuştur. Kur!an’da kendisiyle ilgili anlatılan kıssa bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an’da bu kıssa ”kıssaların güzeli” olarak nitelendirilmiştir.

Hz. SUĀYR

Kur’anda adı 11 kez geçmektedir. Kendisine hitabet yeteneği verilmiş ve ”Peygamberlerin Hatibi” olarak nitelendirilmiştir. Ölçüde ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke kavmine gönderilmiştir. Kızının biriyle Hz. Musa evlenmiştir.

Hz. Musa

Kur’anda adı 136 kez geçmektedir. Kur’anda bu peygamberle ilgili mücadeleleri anlatılır. Ayrıca Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. İsrailoğulları Hz. Musa önderliğinde Mıdır sınırları dışına çıkmıştır. Kendisine Tevrat verildi.

Hz. Harun | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Harun’un adı Kur’an-ı Kerim’de adı 20 kez geçmektedir. Hz. Harun peygamber olan Hz. Musa’nın kardeşidir ve aynı zamanda onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen yurdundan dönüp Mısır’a gelince Hz. Harun’a Allah’ın emir ve yasaklarını iletmiştir ve oda bunları kabul edip Hz. Musa’ya yardımcı olmuştur. Güze konuşur ve hitabet yeteneğine sahipti.

Hz. Davud

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Davud’un adı Kur’anı Kerim’de adı 16 defa geçmektedir. Bu peygamberin sesi çok güzeldi ve sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik öncesi Talüt ordusunda bir asker olarak görev yapıp savaşmıştır. Sonrasında Allah tarafından verilen peygamberlik ile İsrailoğullarına hükümdarlık yapmış. İyi bir demirci ustasıydı. Kendisine Zebur kitabı indirilmiştir.

Hz. Süleyman

Kur’anı Kerim’de adı 17 defa geçmektedir ve Babası peygamber olan Hz. Davud’dur. Babasının ölümü üzerine onun yerine hükümdarlık yapmaya başlamıştır. Bütün canlılarla konuşabilme yetisine sahipti ve emrinde bütün canlıları çalıştırılabilirdi.

Hz. Eyyub | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Eyyub Kuranı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir ve ağır hastalıkla imtihan edilmiş bir peygamberdir. Sabır denilince bu peygamberin adı gelmektedir.

Hz. Zülkifi

Kuranı Kerim’de adı 2 kez geçmektedir. Peygamber olan Hz. Eyyub’un oğludur. Sabredenlerden olup, Allah’ın rahmetine ve salihleri arasına katılmış peygamberlerden biridir.

Hz. Yunus

Kuran-ı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir. Kura’nı Kerim’in 10. suresi bu peygamberin adını taşımaktadır ve o tarihte Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. İlyas

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. İlyas Kuranı Kerim’de adı 3 kez geçmektedir. İsraiiloğulalrından olup da Ba’l adı verilen puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Elyesa

Kuranı Kerim’de adı 2 kez geçmektedir. Peygamber olan Hz. İlyas’a yardımcı olarak gönderildi.

Hz. Zekeriyya | peygamberlerin özellikleri

Kuranı-ı Kerim’de adı 7 kez geçmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman’ın soyundandır. Kudüs bölgesinde Hz. Meryem’in koruyuculuğunu üstlenmiştir. İsrailoğulları bu peygamberi şehit etmiştir.

Hz. Yahya | Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Yahya Kuranı Kerim’de adı 5 kez geçmektedir. Hz. Zekeriya’nın oğludur. Bu peygamberin adı daha önce hiç duyulmamış ve Allah tarafından bu isim verilmiştir. Ayrıca Hz. İsa’yı müjdeleyen peygamberdir.

Hz. İsa

Kuran’ı Kerim’de adı 25 kez geçmektedir. Babasız doğan peygamberdir. Henüz beşikteyken konuşmuş ve ölüleri diriltmiş körleri tedavi etmiştir. Ayrıca Hz. İsa’nın doğduğu gün Miladi Takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Kendisine İncil indirilmiştir.

Hz. Muhammed | Peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Muhammed Son peygamberdir ve Kuranı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir. Ayrıca Kuran’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Peygamberlerin lideridir ve bütün insanlığa gönderilmiştir. Son hak din olan İslam’ın kitabı Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.

Resul: Kendisine kitap gönderilen peygambere verilen isimdir. Resullara nebi de denilebilir. Ancak her nebi resul değildir.

Nebi: Kendisinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberlere verilen isimdir.

Peygamberlerin Görevleri  Nelerdir?

Peygamberlerin özellikleri hakkında bilgiler öğrendik, gelin şimdi de peygamberlerin görevleri hakkında bilgiler verelim.

 • Tebliğ: Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ederler. Tebliğ ederken bunu eksiksiz ve doğru şekilde insanlara aktarırlar.  Allah tarafından görevlendirilen peygamberler gelen vahiyleri insanlara aktarırken güzel ve yumuşak bir dil kullanmışlardır.
 • Beyan: Peygamberler vahiylerden gelenleri insanlara açıklamışlar ve anlama geldiğini insanlara öğretmişlerdir. Gelen vahiyleri asla değiştirmediler ve ekleme yapmadılar. Örnek verecek olursak namaz kılmak Kur’anı Kerim’de emredilmiş ancak nasıl kılınacağı anlatılmamıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed namazın nasıl kılınacağını uygulamalı bir şekilde insanlara göstermiştir.
 • Davet: Allah tarafından gönderilen Peygamberler toplumdaki insanları dine davet ederken ikna edici olmuşlardır ve toplumları Allah’a kulluk etmeye davet etmişlerdir. Davet ederken zorlayıcı ve baskıcı olmamışlar aksine yumuşak bir dille kişileri isteklerini ön planda tutmuşlardır.