Eğitimdili

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

5 sene önce
28 Ocak 2018

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları sık sık sorularda ve konularda karşımıza çıkmaktadır. Meclisin denetim yollarının hangileri olduğunu öğreneceksiniz. Meclis araştırması ve meclis denetimlerini öğreneceksiniz. TBMM’nin bilgi edinme yollarını öğreneceksiniz.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Meclis içinde soru sorabilir ve denetim yapabilir. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları çok farklı ve çeşitlidir. Soru, Meclis araştırması, Genel görüşme, Gensoru gibi çeşitli yöntemlerle bir konuda TBMM bilgi sahibi olabilir.

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

Ayrıntılı ve tüm yönleriyle meclis denetim yollarını öğreneceksiniz. Kısa ve net şekilde anlatılmıştır.

Soru

 • Bir konuda bilgi sahibi olmak veya bilgi edinmek isteyen milletvekilleri başbakan ya da bakana soru sorabilir ve bilgi edinebilir.
 • Soru kesinlikle yazılı olarak sorulur. Sözel yolla soru sorulamaz. Bu duruma ”Soru Önergesi” denir. Soru yalnızca milletvekilleri tarafından sorulur ve imzalanır.
 • Meclis denetleme araçlarından biri olan soru, ilgili başbakan ya da bakan tarafından yanıtlanır ve herhangi bir oylama içerisine giremez.
 • Soru sormanın bir cezası veya siyasi bir sonucu yoktur.
 • Soru önergesi ile Başbakan veya Bakan uyarılmış olur, o konuya dikkati çekilmiş olur.

Meclis Araştırması

 • Meclis araştırması ”soru” yönteminden farklıdır. Belli bir konuda bilgi edinmek için milletvekillerinden oluşan bir komisyonun inceleme yapmasıdır. Burada bir komisyon vardır.
 • Meclis araştırmasının olması için, önce meclise önerge verilir,bu önerge ön görüşmeye açılır ve araştırma yapılıp yapılamayacağına karar verilir.
 • Meclis araştırmasının olabilmesine Genel Kurul karar verir.
 • Devlet sırları ve ticari durumlar araştırmanın dışındadır.

Genel Görüşme

 • Toplumu ve devleti ilgilendiren belli bir konunun Meclis Genel Kurulunca görüşülmesidir.
 • En az 20 milletvekilinin imzasıyla ve bir siyasi parti grubunca veya hükümetçe verilebilir.
 • Genel Görüşmenin olabilmesini ”Genel Kurul” karar verir.
 • Soru yönteminden farkı, tek milletvekili yoktur, en az 20 milletvekili vardır ve Sorudan daha etkilidir.

Gensoru

 • Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikler hakkında meclise yapılan etkili bir denetim yoludur.
 • Gensoru önergesi bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir.
 • Gensoru siyasi sorumluluğa yol açar.

Meclis Soruşturması

 • Başbakanın veya herhangi bir bakanın yüce divanda yargılanabilmesi için soruşturma açılmasıdır.
 • Meclis soruşturması sonucu Yüce Divana sevk edilen bakanın bakanlığı düşer.
 • Başbakanın Yüce Divana sevk halinde ise hükümet düşer. 
 • Meclis soruşturma önergesi meclis üye tam sayısının en çok onda birinin (55 milletvekili) imzasıyla verilir.
 • Meclis soruşturması cezai sorumluluğa yol açar.
 • Meclis soruşturması, en geç 1 ay içerisinde görüşülmeye başlanır ve gizli oy ile karara bağlanır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Egitimdili.com Tüm hakları saklıdır. ©2022