peygamberlerin-ozellikleri

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Peygamber Nedir?

Allah tarafından görevlendirilen ve Allah’ın elçileri olan özel insanlardır. Ancak peygamberlerde insanlardır ve insanlar gibi yemek yerler, su içerler, uyurlar, ticaret yaparlar, evlenirler ve çocuk sahibi olur ve sonrada ölürler. Arapça’da peygamber kelimesinin karşılığı Risalet, Nübüvvet, Resul, Nebi kelimeleridir. Peygamberler Allah tarafından gönderilen vahiyler aracılığıyla Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmakla görevli kimselerdir. Allah peygamberleri görevlendirirken onlara bazı özellikler vermiştir. İşte peygamberlerin özellikleri 

Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Peygamberler insanlara rehber olan kişidir ve Allah tarafından seçilmektedir.
 • Peygamberlerde tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, uyurlar ve evlenip çocuk sahibi olurlar.
 • Peygamberler Allah’ın elçileridir.
 • Peygamberler asla yalan söylememiş ve hayatlarında dürüst yaşamışlardır.
 • Peygamberler konuşurken, alışveriş yaparken, komşulukta, arkadaşlık ve dostluk kurarken doğruluktan ayrılmamıştır.
 • Peygamberler güvenilir kişilerdir, kendilerine verilen emanetlere asla ihanet etmezler.  (Örneğin Peygamberimiz Hz. Muhammed toplumda en güvenilir kişi olduğu için el-Emin lakabı verilmiştir. Bu kelimenin anlamı da ”güvenilir” şeklindedir.
 •  Peygamberler üstün zekalı ve çabuk kavrayan kişilerdi.
 • Peygamberler temiz bir yaratılışa sahiptirler. Gizli ve açık her türlü günahlardan uzak dururlardı.
 • Peygamberler asla Allah’a ortak koşma(şirk), hırsızlık, içki, kumar, zina gibi günahları işlemez ve uzak dururlardı.
 • Peygamberlerin tebliğ özellikleri de vardır. Yani Allah’tan gelen vahiyleri insanlara eksiksiz tam olarak aktarmışlardır. Allah’ın dinini insanlara anlatırken ayna gibi olmuşlar, hiç değiştirmeden olduğu gibi dini insanlara anlatmışlardır.

Peygamberlerin Özellikleri Kavramlar

Peygamberlerin özellikleri içerisinde bazı kavramlar bulunmaktadır. O kavramların ne olduğunu öğrenelim.

 • Sıdk: Doğru olmak ve doğruluktan ayrılmamak anlamlarına gelmektedir. Peygamberler hayatları boyunca tek yalan bile söylememişlerdir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran kişiler yalan söylemesi düşünülemez. Peygamberler yalan söylemiş olsalardı, insanlar tarafından örnek alınmazlardı ve sevilmezlerdi.
 • Emanet: Peygamberler emanet konusunda çok hassas insanlardı. Kendilerine emanet edilenleri korurlardı ve insanlar tarafından bu davranışları örnek alınırdı. Peygamberler toplumun en güvenilir kişileriydi.
 • Fetanet: Peygamberler çok zeki ve çabuk kavrayan kişilerdi. Anlayış güçleri oldukça iyiydi.
 • İsmet: Peygamberler yapı gereği temiz yaratılışa sahiptiler. Her türlü günahlardan uzak durmuşlardır. Bütün peygamberlerde manevi temizlik vardı ve bu davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.
 • Tebliğ: Peygamberler Allah’ın elçisi oldukları için vahiylerden aldıkları tebliğleri insanlara anında ulaştırırlardı. Kendilerine inen vahiyleri değiştirmeden, eksiksiz bir biçimde insanlara ulaştırırlardı.
 • Adalet: Peygamberler adaletli kimselerdi. Hiçbir zaman zulm ve haksızlık yapmadılar. Herkese karşı eşit bir şekilde yaklaştılar.
 • Emnül-azi: Peygamberlere verilen sıfatlardan biridir. Peygamberler görevlerinden çıkarılmazlar ve Peygamberlik sıfatları dünyada ve ahirette hep aynı kalır. Bu Allah’ın onlara karşı ihsanıdır.

Bazı Peygamberin Özellikleri

Bazı peygamberler özellikleri ile ön plana çıkmışlardır. Gelin o peygamberlerin özelliklerini öğrenelim.

Hz Adem | peygamberlerin özellikleri

Meleklerin secdeye mecbur kılındığı peygamberdir. İlk insan ve ilk peygamberdir. Hz Adem’e eş olsun diye Havva yaratılmıştır. Kendisine 10 sayfa verilmiştir.

Hz İdris:

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. 2 defa adı geçmektedir. Astronomi ve matematikle uğraşan ilk peygamberdir. 30 sayfalık kitap indirilmiştir.

Hz Nuh

Kura’an’da adı geçen peygamberlerden biridir ve 43 kere adı geçmektedir. Kuran-ı Kerim’in 71. suresi onun adını taşımaktadır. Nuh tufanını başlatan peygamberdir. Karısı ve çocuklarından birisi iman etmemiştir.

Hz Hud: Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir. Kur’anda adı 10 kere geçmektedir. Ayrıca Kur’anın 11. suresi onun adını taşını taşıyor. İrem adlı şehirde yaşarken kavimleri yüksek binalar yapma yarışına girmiştir.

Hz Salih: Peygamberin adı Kur’an-ı Kerim’de 8 defa geçmektedir. Semud kavmine gönderilmiştir. Gönderildiği kavim dağları ve yüksek kayaları oyarak görkemli evler inşa etmişlerdir. Bu kavme gönderilen deve kavim tarafından öldürülmüştür.

Hz İbrahim:

Bu peygamberin adı Kur’anı Kerim’de 69 kez geçmektedir. Ayrıca Kur’anın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Kabeyi yapan peygamberdir ve Kabeyi oğlu Hz İsmail ile birlikte inşa etmişlerdir. Kendisine 10 sayfa verilmiş ve kurban kesilmesini bu peygamberden öğrendik. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış ve Allah’ın korumasıyla ateş onu yakmamıştır.

Hz. Lüt:

Kuran’ı Kerim’de adı 27 kez geçmektedir ve Hz. İbrahim’e iman eden ilk insandır ve onunla beraber hicret etmiştir.

Hz. İsmail | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. İsmail’in adı Kuranı Kerim’de adı 12 kez geçmektedir. Çobanlık mesleğini yapmış ve babası Hz. İbrahim’le bilikte Kabeyi inşa etmiştir. Hac ibadetiyle ilgili bilgiler ve kurban kesmeyi bu peygamberden öğrendik. Ayrıca Hz. Muhammed’in soyundan gelmektedir.

Hz İsak:

Kuranı Kerim’de adı 15 kez geçmektedir. Ayrıca Hz. İbrahim’in oğludur.

Hz. Yakup:

Kuranı Kerim’de adı 16 kez geçmektedir ve Hz. İbrahim’in torunudur. Bu peygamber evlatlarıyla imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un acısıyla gözleri görmez olmuş sonrasında oğluna kavuşunca gözleri açılmıştır. Filistin bölgesinde peygamberlik yapmış ve sonrasında Mısır’a gitmiştir.

Hz. Yusuf:

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Yusuf’un adı Kuranı Kerim’de adı 27 kez geçmektedir. Ayrıca Kuran’ın 12. suresi bu peygamberin adını taşımaktadır. Yakup peygamberin en sevdiği oğlundan biridir. Kardeşleri Hz. Yusuf’u çok kıskanmış ve kuyuya atmışlardır. Hz. Yusuf rüyaları yorumlayabiliyordu. Kendisine verilen bilgi ve yetenekleriyle Mısır ülkesine yönetici olmuştur. Kur!an’da kendisiyle ilgili anlatılan kıssa bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an’da bu kıssa ”kıssaların güzeli” olarak nitelendirilmiştir.

Hz. SUĀYR

Kur’anda adı 11 kez geçmektedir. Kendisine hitabet yeteneği verilmiş ve ”Peygamberlerin Hatibi” olarak nitelendirilmiştir. Ölçüde ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke kavmine gönderilmiştir. Kızının biriyle Hz. Musa evlenmiştir.

Hz. Musa

Kur’anda adı 136 kez geçmektedir. Kur’anda bu peygamberle ilgili mücadeleleri anlatılır. Ayrıca Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. İsrailoğulları Hz. Musa önderliğinde Mıdır sınırları dışına çıkmıştır. Kendisine Tevrat verildi.

Hz. Harun | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Harun’un adı Kur’an-ı Kerim’de adı 20 kez geçmektedir. Hz. Harun peygamber olan Hz. Musa’nın kardeşidir ve aynı zamanda onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen yurdundan dönüp Mısır’a gelince Hz. Harun’a Allah’ın emir ve yasaklarını iletmiştir ve oda bunları kabul edip Hz. Musa’ya yardımcı olmuştur. Güze konuşur ve hitabet yeteneğine sahipti.

Hz. Davud

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Davud’un adı Kur’anı Kerim’de adı 16 defa geçmektedir. Bu peygamberin sesi çok güzeldi ve sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik öncesi Talüt ordusunda bir asker olarak görev yapıp savaşmıştır. Sonrasında Allah tarafından verilen peygamberlik ile İsrailoğullarına hükümdarlık yapmış. İyi bir demirci ustasıydı. Kendisine Zebur kitabı indirilmiştir.

Hz. Süleyman

Kur’anı Kerim’de adı 17 defa geçmektedir ve Babası peygamber olan Hz. Davud’dur. Babasının ölümü üzerine onun yerine hükümdarlık yapmaya başlamıştır. Bütün canlılarla konuşabilme yetisine sahipti ve emrinde bütün canlıları çalıştırılabilirdi.

Hz. Eyyub | peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Eyyub Kuranı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir ve ağır hastalıkla imtihan edilmiş bir peygamberdir. Sabır denilince bu peygamberin adı gelmektedir.

Hz. Zülkifi

Kuranı Kerim’de adı 2 kez geçmektedir. Peygamber olan Hz. Eyyub’un oğludur. Sabredenlerden olup, Allah’ın rahmetine ve salihleri arasına katılmış peygamberlerden biridir.

Hz. Yunus

Kuran-ı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir. Kura’nı Kerim’in 10. suresi bu peygamberin adını taşımaktadır ve o tarihte Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. İlyas

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. İlyas Kuranı Kerim’de adı 3 kez geçmektedir. İsraiiloğulalrından olup da Ba’l adı verilen puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Elyesa

Kuranı Kerim’de adı 2 kez geçmektedir. Peygamber olan Hz. İlyas’a yardımcı olarak gönderildi.

Hz. Zekeriyya | peygamberlerin özellikleri

Kuranı-ı Kerim’de adı 7 kez geçmektedir. Ayrıca Hz. Süleyman’ın soyundandır. Kudüs bölgesinde Hz. Meryem’in koruyuculuğunu üstlenmiştir. İsrailoğulları bu peygamberi şehit etmiştir.

Hz. Yahya | Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Yahya Kuranı Kerim’de adı 5 kez geçmektedir. Hz. Zekeriya’nın oğludur. Bu peygamberin adı daha önce hiç duyulmamış ve Allah tarafından bu isim verilmiştir. Ayrıca Hz. İsa’yı müjdeleyen peygamberdir.

Hz. İsa

Kuran’ı Kerim’de adı 25 kez geçmektedir. Babasız doğan peygamberdir. Henüz beşikteyken konuşmuş ve ölüleri diriltmiş körleri tedavi etmiştir. Ayrıca Hz. İsa’nın doğduğu gün Miladi Takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Kendisine İncil indirilmiştir.

Hz. Muhammed | Peygamberlerin özellikleri

Peygamberlerin özellikleri arasında yer alan Hz. Muhammed Son peygamberdir ve Kuranı Kerim’de adı 4 kez geçmektedir. Ayrıca Kuran’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Peygamberlerin lideridir ve bütün insanlığa gönderilmiştir. Son hak din olan İslam’ın kitabı Kur’an-ı Kerim indirilmiştir.

Resul: Kendisine kitap gönderilen peygambere verilen isimdir. Resullara nebi de denilebilir. Ancak her nebi resul değildir.

Nebi: Kendisinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden peygamberlere verilen isimdir.

Peygamberlerin Görevleri  Nelerdir?

Peygamberlerin özellikleri hakkında bilgiler öğrendik, gelin şimdi de peygamberlerin görevleri hakkında bilgiler verelim.

 • Tebliğ: Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ederler. Tebliğ ederken bunu eksiksiz ve doğru şekilde insanlara aktarırlar.  Allah tarafından görevlendirilen peygamberler gelen vahiyleri insanlara aktarırken güzel ve yumuşak bir dil kullanmışlardır.
 • Beyan: Peygamberler vahiylerden gelenleri insanlara açıklamışlar ve anlama geldiğini insanlara öğretmişlerdir. Gelen vahiyleri asla değiştirmediler ve ekleme yapmadılar. Örnek verecek olursak namaz kılmak Kur’anı Kerim’de emredilmiş ancak nasıl kılınacağı anlatılmamıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed namazın nasıl kılınacağını uygulamalı bir şekilde insanlara göstermiştir.
 • Davet: Allah tarafından gönderilen Peygamberler toplumdaki insanları dine davet ederken ikna edici olmuşlardır ve toplumları Allah’a kulluk etmeye davet etmişlerdir. Davet ederken zorlayıcı ve baskıcı olmamışlar aksine yumuşak bir dille kişileri isteklerini ön planda tutmuşlardır.