Mezopotamya Uygarlıkları ve Özellikleri

08.10.2018
A+
A-

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri hakkında kısa ve maddesel bilgiler verdik. Mezopotamya bölgesinde kurulan devletleri ve özellikleri öğrenin.

Mezopotamya Uygarlıkları ve Özellikleri

Mezopotamya sürekli duyduğumuz bir kavramdır ve özellikle mezopotamya uygarlıkları konusuyla sıkça karşılaşırız. Mezopotamya dediğimiz yer dicle ve fırat nehirleri arasında kalan bir bölgedir. Bu bölgenin ikliminin elverişli olması, nehirlerin yanında kurulu olması, tarımda sulama imkanının olması, verimli topraklara ve göç yollarına yakın olması burayı cazip hale getirmiştir. Elverişli nedenlerden dolayı birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya özellikle Sümerlerin temelleriyle ortaya çıkmıştır. Sümerlilerden sonra Akadlar, Babilliler, Asurlar ve Elamlar gibi farklı uygarlıklar kurulmuştur. Mezopotamya Uygarlıkları hakkında bilgi kısaca madde maddeler halinde anlatılacaktır.

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri kolay ve anlaşılır bir biçimde anlatılacağı için bu konuyu öğrenmekte zorluk çekmeyeceksiniz.

Mezopotamya sık sık uygarlıklara ev sahipliği yapmış harika bir bölgedir. Ancak coğrafi koşulları, yapıların kerpiçten yapılması ve sık sık istilaya uğramasından dolayı günümüze birçok eser ulaşamamıştır. Öncelikle mezopotamya bölgesinde kurulan ilk uygarlık olan Sümerler konusuyla başlayalım.

Mezopotamya Uygarlıkları

Mezopotamya uygarlıkları nelerdir, mezopotamya uygarlıkları özet, mezopotamya uygarlıkları proje ödevi, mezopotamya uygarlıkları kısaca gibi temel soruların cevaplarını öğrenebileceksiniz.

Sümerler

 • Asya bölgesinden gelen kavimlerce kuruldu.
 • Sümerlilerin en önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş’tır.
 • Sümerliler ilk kanunları da yazılı hale getirmiştir. İlk yazılı kanunları yapan  Lagaş Kralı Urgakina’dır. Yapmış oldukları kanunlarla aile hukukuna önem vermişlerdir.
 • Sümerler tarihte yazıyı ilk kullanan devlettir. İlk yazı M.Ö. 3500’lerde kullanıldı.
 • Sümerler şehir devletleri şeklinde yaşamaktaydılar. Sümer halkı Patesi(Ensi) adı verilen rahipler tarafından yönetiliyordu.
 • İlk yazıyı kullandıkları için ilk yazılı edebiyat eserlerini de vermişlerdir. (Yaratılış ve Gılgamış Destanı, Tufan Hikâyesi)
 • Matematik alanında kendilerini geliştirmişler ve ilk defa geometri, dört işlem kullanmışlardır. Ayrıca dairenin alanını hesaplamışlar, çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir.
 • Büyük tapınaklar inşaa etmişler ve bu tapınaklara Ziggurat adını vermişlerdir. Bu tapınakların en üst katını gözlemevi olarak kullanmışlardır.
 • Çok tanrılı bir inanca sahiptirler.
 • Takvim olarak ay yılının esas alan takvimi kullanmışlardır. Ay takviminde 1 yıl 360 gündür ve aylar 30 günden oluşuyordu. Gece ve gündüz 12 saatti.
 • Tarımda ileri gitmişlerdir. Temek geçim kaynakları tarım olmuştur.
 • Savaş arabalarını tarihte ilk kez Sümerler kullanmışlardır. Sümer ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu.
 • Gümüşü, senet yerine saydılar ve ticareti geliştirdiler.
Önerilen Yazı  Atatürkün Hayatı Kısaca, Atatürk Kimdir?

Akadlar

 • Akadlar Sami kökenli Araplar tarafından Orta Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır.
 • Sümerlilere son verdiler ve Akadlar kültürlerini Ön Asya’ya kadar taşımışlardır.
 • En parlak dönemlerini Kral Sargon döneminde yaşamışlardır.
 • Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.
 • Güçlü ordu ile İran’dan Akdeniz’e kadar toprak almışlardır.
 • Kurdukları düzenli ordular sayesinde Mezopotamya’ya sahip olmuşlardır.
 • Dünyada bilinen ilk harita M.Ö. 2200’de Akadlar tarafından çizilmiştir. ve Bu harita Mezopotamya haritasıdır.
 • Gutilerin saldırılarıyla zayıflamışlardır.
 • En önemli eserleri Zafer Anıtı’dır.

Elamlar

 • Elamlar,  M.Ö. 3000’de Güneydoğu Mezopotamya’da kurulmuştur.
 • Başkentleri  Sus şehridir.
 • Güzel sanat, süsleme ve tarımda ileri gitmişlerdir.
 • Elamlar çivi yazısını kullanmışlardır.
 • M.Ö. 7. yüzyılda Asurlar tarafından yıkılmışlardır.

Babiller

 • Babiller samilerin başka bir kolu olan Amurrular tarafından kurulmuştur.
 • Babil devletinin başkenti Babil şehridir ve adını da burdan almaktadır.
 • Tıp ve astronomi de ilerlediler.
 • Mimari açısından mezopotamyanın en gelişmiş devleti Babil devletidir. 
 • En büyük ve tanınan hükümdarları Hammurabi’dir. 
 • Hammurabi tarihte bilinen ilk kanunları oluşturmuştur. Bu kanunlar çok sert cezaları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.